Alkateordeak

Udal guztietan daude alkateordeak. Alkatea ordezkatzen dute, izendapenaren araberako hurrenkeran, postua bete gabe dagoenean, alkatea bertaratu ezin denean edo gaixotzen denean. Alkateak hautatu eta aldatzen ditu, nahierara, Tokiko Gobernu Batzordeko kideen artean.

470 zenbakiko Alkatetza Dekretua, 2015eko ekainaren 23koa:

Lehenengo alkateordea: Jon Cuesta Escamilla jauna.
Bigarren alkateordea:
Elena Setién Romero andrea.
Hirugarren alkateordea:
Argiñe de la Cruz Ortuzar andrea.
Laugarren alkateordea: Eduardo Mena Santamaría jauna.

Zinegotzi ordezkariak

Tokiko Erakundeen Antolamenduari, Jardunbideari eta Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 28ko 2568/86 EDren (aurrerantzean AJA) 119. artikuluan ezartzen da honako hauek direla lurraldeko toki erakundeen organo osagarriak: 1. Horietan guztietan, a. Zinegotzi eta diputatu ordezkariak…

Zinegotzi ordezkariak dira alkatearen eskumenak eskuordetuta dituzten zinegotziak.

469 zenbakiko Alkatetza Dekretua, 2015ko ekainaren 23koa, 

-
Jon Cuesta Escamilla jauna honako arloetako zinegotzi eskuordetua:
1. Lanak eta Zerbitzuak eta Auzoak
2. Giza Baliabideak eta Udaltzaingoa

-Elena Setién Romero andrea honako arloetako zinegotzi eskuordetua:
1. Hirigintza eta Ingurumena
2. Gizarte ekintza, Hezkuntza eta Osasuna

-Argiñe de la Cruz Ortuzar andrea honako arloetako zinegotzi eskuordetua:
1. Merkataritza
2. Komunikazioa, Hiritarren partaidetza eta Gardentasuna.
3. Ogasuna, Ekonomia eta Ondarea.

-Eduardo Mena Santamaría jauna honako arloko zinegotzi eskuordetua:
1. Kultura eta Kirola.

-Nerea Ruiz López andrea honako arloko zinegotzi eskuordetua:
1. Euskara eta Gazteria.

-Iratxe Etxeandia Pérez andrea honako arloetako zinegotzi eskuordetua:
1. Ekonomia garapena, Enplegua, Berrikuntza eta Turismoa.
2. Berdintasuna.

Argibide gehiago

Arloetako koordinatzaileak

2015eko ekainaren 23ko 376 zenbakiko AD :

-LURRALDE koordinatzailea, Obrak eta Zerbitzuak, Auzoak; Hirigintza eta Ingurumena eta Merkataritza arloak batzen dituena:
Jon Cuesta Escamilla jauna.

-ANTOLAKUNTZA koordinatzailea, Ogasuna, Ekonomia eta Ondarea; Giza Baliabideak eta Udaltzaingoa; Komunikazioa, Hiritarren partaidetza eta Gardentasun arloak batzen dituena: Argiñe de la Cruz Ortuzar andrea.
 
-HIRITARTASUN koordinatzailea, Gizarte ekintza, Hezkuntza, Osasuna; Kultura eta Kirola; Euskara eta Gazteria; Berdintasun arloak batzen dituena:
Elena Setien Romero andrea.

  • Transparencia