Tokiko Gobernu Batzordea

Tokiko Gobernu Batzordea, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 20.1.b) artikuluan agertzen den bezala, derrigor existitu beharreko organoa da 5.000 biztanletik gorako udalerrietan.

Abanto-Zierbena udalerriak 9.691 biztanle ditu 2014an.

1.-Tokiko Erakundeen Antolamenduari, Jardunbideari eta Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 28ko 2568/86 EDren 52. artikuluak (hemendik aurrera AJA) honako hau xedatzen du: “1. Gobernu Batzordean alkatea (bera izango da burua) eta hark askatasunez izendatutako zinegotziak nahiz batzordekideak egongo dira.

2.-Alkateak gehienez ere Korporazioko kideen legezko kopuruaren herena izendatu ahal izango du Gobernu Batzordeko kide. Horiek zenbatzeko, ez dira kontuan hartuko zinegotzi-kopuru osoa hirutan zatitu osteko emaitzaren dezimalak.”

2015ko ekainaren 22ko 464 zenbakiko EDren bidez:

OSAERA:

BATZORDEBURUA:
Maite Etxebarria Azpiolea andrea.

BATZORDEKIDEAK:
Jon Cuesta Escamilla jauna.
Elena Setién Romero andrea.
Argiñe de la Cruz Ortuzar andrea.
Eduardo Mena Santamaría jauna.

Bileren maiztasuna

Tokiko Gobernu Batzordeak ostegunero egingo du ohiko bilkura, 8:45ean, baldin eta jaieguna ez bada. Bigarren deialdia lehenengo deialdirako aurreikusitakoa baino ordubete geroago izango da

  • Tokiko Gobernu Batzordearen aktak
  • Transparencia