Hirigintza eta etxebizitza

Langileak


 

Izen-abizenak Kargua Luzapena E-maila

Marcos de la Torre del Campo

Arkitektoa

106

m.delatorre@abanto-zierbena.eus

Ana Bañuelos Irusta

Aparejadorea

132

a.banuelos@abanto-zierbena.eus

Lidia Vega Inoriza

Delineatzailea

137

l.vega@abanto-zierbena.eus

Josu Yanes Martínez

Administraria

148

j.yanes@abanto-zierbena.eusHelburu nagusiak

“Hiria ez dugu biztanleok egiten: gure arbasoengandik jasotzen dugu”.
Julián Marías

Julián Maríasen esaldi horrek biztanle izatearen esentzia biltzen du, eta aipatu egiten du bizi garen hiria kontserbatu eta hobetu egin behar dela, gure seme-alabei hiribildu ordenatuagoa, atseginagoa eta politagoa uzteko, gure aurrekoengandik jasotakoaren aldean. Horretarako, ezinbestekoa da hiria babestearen inguruko kontzientzia orokorra sortzea eta bizitza uztea bizitza zegoen lekuan.
Halaber, aintzat hartu behar dugu hirian bizi den pertsona orok duela bere etxebizitzan bertan asetzen dituenak baino askoz ere beharrizan gehiago, eta hiriak erantzun egin behar die horiei guztiei: pasealekuak, eremu berdeak, kirol-eremuak, ekipamendu erkideak, ibai garbiak... Egoteaz gain, bizi ere egin behar da.
Hori da Plan Orokorraren bidez garatutako hirigintzaren eta hiritartze-ekintza publikoaren helburua; azken batean, hiriaren hazkundea antolatzea eta ordenatzea, osotasun harmoniatsua eta,
batez ere, iraunkorra lortzeko.

Zerbitzuak

 • Aldez aurreko jakinarazpenaren mendeko jarduera sailkatua.
 • Tabernetako terrazetan mahaiak, aulkiak eta bestelakoak instalatzeko baimena.
 • Jabari publikoa erabiltzeko baimena.
 • Kaleko salmenta baimentzea.
 • Jardueren titulartasun-aldaketaren aldez aurreko jakinarazpena.
 • Obra txikiaren aldez aurreko jakinarazpena.
 • Hirigintza-kontsultak.
 • Sailkatutako jardueraren lizentzia.
 • Aldamioak eta karga-jasogailuak jartzeko lizentzia.
 • Garabia instalatzeko lizentzia.
 • Lurrak mugitzeko lizentzia.
 • Partzelak egiteko eta banatzeko obra nagusirako lizentzia.
 • Lehenengo erabilerarako edo erabilera-aldaketarako lizentzia.
 • Ibi-eskaera.
 • Hiritartze-proiektuak izapidetzea.
 • Antolamenduko dokumentuak izapidetzea.
 • Hirigintza-kudeaketako

agiriak izapidetzea.
• Hirigintza-legezkotasuna kontrolatzea.
• Obrak ikuskatzea.

Harremanetarako
El Minero etorbidea, 2 (48500 Abanto Zierbena).
Tel.: 946362000
Saileko e-maila: ot@abanto-zierbena.org

 • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra