Sailak

 

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2012ko apirilaren 12an egindako 2/12 zenbakidun ohiko batzarrean  honako erabaki hau hartu zuen:

UAE-LD-01 teknologi sektorearen plan partzialaren behin-betiko onespena.

Idatzizko dokumentazioa:

Documentazio grafikoa: