Ordenantzak

Euskara Ikasteari buruzko Ordenantza

 

Txosnen Ordenantza  

 

Ordenantza Fiskalak

Ibilgailuak bide publikoetan zehar eraikinetara eta orubeetara sartzeko pasabideen Ordenantza

Jada existitzen diren egoitza-eraikinen beheko eta goiko solairuei dagokien etxebizitzen erabilera ezartzeko Ordenantza Erregulatzailea

Etxebizitzetan eta merkataritza-lokaletan irisgarritasuna sustatzeko Ordenantza

Animaliak eduki eta babestea arautzeko ordenantza

Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza

Jabetza pribatuko etxebizitzak hartzen dituen udal lur zatien salmenta arautzen duen ordenantza

Abanto-Zierbenako Udalaren jabetzako mendietako larreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantza

Euskararen erabilera sustatu eta normalizatzeko udal ordenantza

Diru-laguntzak ematea arautzen duen udal ordenantza

Ingurumenaren eta emakumeak sustatzearen eremuko diru-laguntzak ematea arautzeko ordenantza

Hondakinak garbitu, bildu eta garraiatzeari buruzko ordenantza 

Udal mugarteko zirkulazioaren gaineko ordenantza

Udalerriko Etxebizitza Tasatuen Ordenantza Arautzailea

Industria eta zerbitzuetako “Abra Industrial” guneko eraikuntzako ordenantza

Obra txikietarako Prozedura Laburren Bidezko Lizentziak Emateko Ordenantza

Udal instalazioetarako baimenak arautzeko ordenantza

Udalerriko erakundeek udal lokalak erabiltzeko banan-banako lagapenak arautzeko ordenantza

Manzanal herri erabilerako 187 zenbakiko mendiaren eta beste batzuen erabilera eta gozamena arautzen duen udal ordenantza

Erabilera publikoko guneetan terrazak ipintzeko Ordenantza

Ondare kalifikazioko Udal jabetzako lursailak alokatzea arautzen duen ordenantza

 

Hiri-ortu ekologikoak ematea eta erabiltzea arautzen duen ordenantza

  • Gardentasuna