Arriskutsuak izan daitezke txakurrak

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Informazio gehiago behar izatekotan Abanto Zierbenako Udaltzaingora jo, El Minero 2 etorbidera edo 94 636 28 81 telefono zenbakira deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Gaitasun fisikoaren ziurtagiria
 • Animaliaren galtze edo lapurreta salaketa

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onesten duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Euskal Herriko animalien babesaren Urriaren 29ko 6/1993 Legea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua.
 • 1993ko Maiatzaren 5eko Nekazaritza eta Arrantzako Sailburuaren Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan metodo elektronikoen erabilera arautzen da animalien identifikaziorako.
 • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua, Udal Ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Informazio gehiago behar izatekotan Abanto Zierbenako Udaltzaingora jo, El Minero 2 etorbidera edo 94 636 28 81 telefono zenbakira deitu.