Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Alta

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Trakzio mekanikozko ibilgailuen alta eskariak Probintziako Trafikoko Buruzagitzaren bidez bideratu behar dira.

Era berean, dagokion ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga Abanto Zierbenako Udal bulegoetan ordaindu beharko da.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Ziurtagiri bereziak
 • IAT txartela

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
 • Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 7/1989 Foru Araua (166 zenbakidun BAO, 1989ko uztailaren 19koa)
 • TMIZ arautzen duten udal ordenantza fiskalak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Trakzio mekanikozko ibilgailuen alta eskariak Probintziako Trafikoko Buruzagitzaren bidez bideratu behar dira Bilbon Jesusen Bihotza plazan, 5 dauden probintzia bulegoetan. Informazio gehiagorako honako telefono zenbakira deitu: 94 442 13 00

Era berean, dagokion ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga Mehatxari etorbidean, 2 dauden Abanto Zierbenako Udal bulegoetan ordaindu beharko da.