Tamaina handiko objektuen jasotzea

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Tamaina handiko hondakinen bilketa eskatzeko deitu astelehenetan 7:00etatik aurrera honako telefonora: 94 441 27 11

Eskaria egin eta gero, igande gauen hondakinak utzi daitezke bakoitzaren etxetik hurbilen dagoen hondakin-ontzian.

Tamaina handiko hondakinak astelehenetan jasoko dira goizeko 6:00etatik 9:00eteara.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Tamaina handiko hondakinen bilketa eskatzeko deitu astelehenetan 7:00etatik aurrera honako telefonora: 94 441 27 11

Eskaria egin eta gero, igande gauen hondakinak utzi daitezke bakoitzaren etxetik hurbilen dagoen hondakin-ontzian.

Tamaina handiko hondakinak astelehenetan jasoko dira goizeko 6:00etatik 9:00eteara.